Adresaci:
Pracownicy różnych szczebli, handlowcy, kadra zarządzająca, kierownicy projektów.

 

Cele i oczekiwane rezultaty:
Wyrobienie prostych nawyków poprawiających efektywność działania. Wskazanie możliwości poprawy zarządzania sobą w czasie, organizacji działania by realizować zaplanowane cele. Dzięki szkoleniu uczestnicy nauczą się identyfikować złodziei czasu, ustalać priorytety, delegować uprawnienia, skutecznie prowadzić biznesowe spotkania i planować firmowy czas. Zorganizowanie siebie pozwoli na uzyskanie większych efektów przy mniejszym wysiłku.

 

Program:
1. Porządkowanie pojęć: czas, zarządzanie, cel, gradacja, wybór, priorytet, nawyki.
2. Postawa proaktywna a reaktywna. Jak motywować siebie samego czyli Słoń i Jeździec.
3. Efektywna komunikacja jako źródło „oszczędności czasu”.
4. Analiza dotychczasowego stylu pracy: złodzieje czasu , odwlekacze czasu.
5. Analiza efektywności, krzywa wydolności organizmu , podzielność uwagi fakty i mity.
6. Zarządzanie sobą w czasie.
7. Budowa celów długo i krótkoterminowych.
8. Określenie celów na najbliższą przyszłość.
9. Zasady planowania czasu zespołu.
10. Ustalanie priorytetów i podejmowanie decyzji.
11. Narzędzia zarządzania czasem: zasada Pareto, Macierz Eisenhowera, SMART, ABC, Alpen.
12. Jak delegować uprawnienia ? Korzyści z delegowania, poziomy delegowania, przyczyny niedelegowania, Problemy z delegowaniem.
13. Efektywne prowadzenie spotkań zawodowych.
14. Kontrola realizacji celów, szacowanie ryzyka i reagowanie w sytuacji kryzysowej jako element efektywnego zarządzania sobą i zespołem.
15. Zarządzanie czasem jako sposób radzenia sobie ze stresem wg Dawida Allena - ja w różnych rolach życiowych. Strategie odkładania spraw na później – zasada dwóch minut. Stres a organizacja pracy.

 

 

Metody:
Wykład moderowany, ćwiczenia indywidualne, zespołowe, gry szkoleniowe, case study.

 

Trener:
Wieloletni pracownik administracji samorządowej na wszystkich szczeblach (od inspektora, po zastępcę prezydenta). Dziennikarz prasowy i radiowy, felietonista, autor opowiadań dla dzieci (Świerszczyk, Bezpieczne Przedszkole), założyciel firmy szkoleniowo eventowej Dictum, obecnie dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie- Koźlu.
Autor e-booków szkoleniowych z zakresu zarządzania czasem i komunikacji w biznesie, autor opracowań z zakresu kontroli zarządczej w Biuletynie Kontroli Zarządczej Ministerstwa Finansów Specjalizuje się w kontroli zarządczej, ochronie danych osobowych i z drugiej strony z technik kreatywnego myślenia w pracy i biznesie, zarządzaniu czasem, budowaniem zgodnego z własnym „ja” skutecznym wizerunkiem i efektywną komunikacją .  Wspólnie z żoną Agatą od pięciu lat prowadzi ogólnopolski projekt edukacyjny „Bezpieczne Przedszkole”.

 

 

Czas trwania szkolenia: 1 lub 2 dni szkoleniowe (8  lub 14 godzin dydaktycznych).

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.