"Żeby chciało się chcieć" - czyli co nas napędza do działania rzecz o wypaleniu zawodowym.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane do grup zawodowych wszystkich szczebli organizacyjnych firmy, pracujących  w warunkach przeciążenia (dużej presji czasowej, silnego napięcia nerwowego, trudnych zadań). Szkolenie jest adresowane do menadżerów wszystkich szczebli, chcących budować zaangażowane zespoły pracownicze, zidentyfikowane z celami organizacji oraz chcących rozwijać potencjał pracowników i optymalizować wykorzystywanie zasobów ludzkich dla korzyści jednostek oraz firmy.

Cele:
Celem szkolenia jest doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie poznania istoty wypalenia zawodowego, jego przyczyn oraz sposobów postępowania  ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwania i dokonywania satysfakcjonujących zmian zachowań oraz rozwoju.

 

Program:

1.  Wypalenie zawodowe  Co może przeszkadzać nam działać?

 • co to jest i kiedy zachodzi?
 • Sprzymierzeńcy wypalenia zawodowego:
  - chwilowy brak chęci, czy wypalenie zawodowe
  - wyuczona bezradność
  - stres
  - zmiana jako problem, stresor i demotywator

2.    Kiedy nasza efektywność wzrasta poziom napięcia maksymalizuje wydajność pracowników.

 • Poziom napięcia, a efektywność i satysfakcja z pracy – prawa Yerkesa-Dodsona
 • Stres jako transakcja pomiędzy człowiekiem, a sytuacją
 • Pozytywne działanie stresu – eustres
 • Dopasowanie motywacyjne a wydajność i motywacja do pracy

3.    Osobiści sprzymierzeńcy aktywności i motywacji do działania. Radzenie sobie ze stresem i zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

 • Umiejscowienie poczucie kontroli
 • Nastawienia i ich konsekwencje dla podejmowanych działań, rozwoju i sukcesów ludzi oraz radzenia sobie z porażką, czy trudnością. Nastawienie na trwanie i rozwój.
 • Dobre „oswojone stare” i poczucie bezpieczeństwa kontra „nieprzewidywalne i wymagające nowe”
 • Strategie pokonywania trudności

4.    Asertywność i dobre relacje z ludźmi – uwarunkowania poczucia zadowolenia i sukcesu - nie tylko w pracy narzędzie  w walce ze stresem i wypaleniem zawodowym.
5.    Podsumowanie – uwarunkowania motywacji i proaktywnych postaw.

 

Metody szkolenia:

Proponowane szkolenie ma formę warsztatową (ćwiczenia praktyczne, analiza przypadków, symulacje realnych sytuacji zadaniowych, gry, dyskusje grupowe, kwestionariusze do autodiagnozy).

Szkolenie zapewnia połączenie teorii z praktyką i jest prowadzone w oparciu o metody, które:
•    bezpośrednio aktywizują uczestników;
•    są oparte na ich indywidualnej pracy i doświadczeniach;
•    dają najlepsze efekty, mają przełożenie na praktykę.

 

Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy (8 godzin dydaktycznych)

Koszt szkolenia: 640 zł +VAT
Cena obejmuje - materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz ciepły lunch
 
Miejsce szkolenia:
Wrocław – Centrum Biznesowo-Szkoleniowe, ul. Sokolnicza 5 lok. 24
Poznań – Poznań – Traffic Hotel, ul. Niezłomnych 1
Warszawa – Wyższa Szkoła Menedżerska, ul. Kawęczyńska 36
Katowice – ul. Opolska 15/Sala Piaskowa/I piętro

 

Iwona Haba – psycholog, doświadczony trener. Z dużą skutecznością współpracuje z firmami  w zakresie zarządzania personelem, współtworzenia polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej. Realizowała szereg szkoleń dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarządzania oraz pracowników bezpośrednio kontaktujących się z klientem. Od 20 lat, w ramach współpracy z wieloma firmami była odpowiedzialna za realizację projektów szkoleniowych: analizę potrzeb, opracowanie programów, prowadzenie szkoleń oraz badania ich efektywności, a także badania satysfakcji klientów oraz badania pracowników. Assessment i Development Center. Posiada praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie konsultowania i wdrażania ocen pracowniczych oraz w kształtowaniu systemów motywowania, komunikacji  i coachigu dla wysokiej kadry kierowniczej, w tym prezesów firm. Posiada doświadczenie w pracy z jednostkami samorządowymi i dla kadry kierowniczej. Zajmowała się również efektywną polityką szkoleniową jako instrumentem zarządzania rozwojem zasobów ludzkich" (szkolenia dla pracowników HR),  komunikacją, asertywnością, negocjacjami i sytuacjami trudnymi  w obsłudze klientów.