24 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie UE, które zmienia przepisy o ochronie danych. Wszyscy przedsiębiorcy maja czas do 25.05.2018 aby dostosować przepisy
w swoich przedsiębiorstwach. Naruszenie przepisów będzie wiązać się z ryzykiem nałożenia na przedsiębiorstwa kary finansowej do 20.000.000 euro lub 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa.

 
Program:
1. Bezpośrednia odpowiedzialność przetwarzającego dane.
2. Zgłaszanie naruszeń.
3. Nowe i rozszerzone prawa obywateli.
4. Ograniczenia profilowania.
5. Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
6. Obowiązkowa inwentaryzacja danych i wymagania związane z dokumentacją.
7. Zgody.
8. Rozbudowanie obowiązku informacyjnego.
9. Ocena wpływu ochrony danych.
10. Transfer danych poza Unię Europejską.

 

Trener:
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, specjalizuje się w zamówieniach publicznych.
Prowadzi liczne szkolenia z zakresu nowego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) dla różnych sektorów i branż. W prowadzonych szkoleniach i warsztatach prezentuje praktyczne podejście do reformowanych przepisów, zwracając uwagę nie tylko na nowe obowiązki, ale także na nowe możliwości, które RODO daje przedsiębiorcom. Przez przedstawienie wzorcowych dokumentów i pracę na przykładach pozwala na lepsze zrozumienie prawnych zagadnień ochrony danych osobowych, wdrażanych następnie u Klientów.

 

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

 

Koszt szkolenia: 400 zł +VAT
Cena obejmuje - materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia, serwis kawowy

 

Miejsce szkolenia:
Wrocław – Centrum Biznesowo-Szkoleniowe, ul. Sokolnicza 5 lok. 24
Poznań – Poznań – Traffic Hotel, ul. Niezłomnych 1
Warszawa – Wyższa Szkoła Menedżerska, ul. Kawęczyńska 36
Katowice – ul. Opolska 15/Sala Piaskowa/I piętro

 

notatnik

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY pdf / word