Adresaci:
Kierownicy każdego szczebla.

 

Cele i zakładane rezultaty:
1. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat czynników wpływających na efektywność zebrań.
2. Uczestnicy nabędą umiejętności oceny efektywności zebrań i poprawy ich skuteczności.

 

Program:
1. Rodzaje zebrań.
2. Grupowe rozwiązywanie problemów.
3. Przekształcanie grupy w zespół.
4. Czynniki wpływające na efektywność pracy w zespole.
5. Planowanie zebrania:
●   przygotowanie programu;
●   aranżacja przestrzeni.
6. Zadania dla osoby prowadzącej zebranie.
7. Elementy autoprezentacji.
8. Rola „sekretarza”, czyli jak rejestrować przebieg zebrania.
9. „Kompromis” czy „konsensus”.
10. „Trudni” uczestnicy zebrań.
11. Jak sobie radzić z osobami stwarzającymi problemy w czasie zebrań.
12. Kwestionariusz badania efektywności zebrań.
13. Symulacja skutecznego zebrania.

 

Metody:
Wykład interaktywny, ćwiczenia indywidualne i grupowe, studium przypadku, kwestionariusze oceny zebrań.

 

Trener:
Psycholog, trener, wykładowca w Podyplomowym Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń  i warsztatów dla firm, jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji państwowej, m.in. z zakresu komunikacji społecznej, obsługi klienta, autoprezentacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych, prowadzenia zebrań oraz polityki informacyjnej.

 

Czas trwania szkolenia: 8  godzin dydaktycznych.

 

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.