Adresaci:
Trenerzy personalni;  projektanci; politycy; prezesi; szkoleniowcy;  dziennikarze;  lekarze, stomatolodzy; prawnicy, notariusze, radcy prawni; architekci.

 

 

Cele i oczekiwane rezultaty:
●   Zdobycie wiedzy na temat kreowania marki osobistej;
●   Poznanie sposobów i narzędzi kreowanie siebie na eksperta w danej dziedzinie;
●   Opracowanie indywidualnego planu na budowanie spójnego wizerunku.
Efektem szkolenia będzie stworzenie spójnego planu działań marketingowych mających na celu budowanie marki osobistej.

 

 

Program:
1.Tożsamość a wizerunek.

2. Czym jest marka?
●   Marka osobista – case studiem;
●   Kiedy i dlaczego warto budować markę osobistą.
3. Świadome planowanie strategii marki osobistej:
●   Ustalenie celu;
●   Określenie grupy docelowej;
●   Osobista analiza SWOT;
●   Konkurencja;
●   Modelowanie sylwetki eksperta.
4. Działania marketingowe w promocji marki osobistej:
●   Public relations, z uwzględnieniem kontaktów  z mediami;
●   Dobór mediów, ze względu na branżę i grupę docelową;
●   Nowoczesne formy marketingu;
●   Marka osobista  w mediach społecznościowych.
5. Zarządzanie reputacją.
6. Przeciwdziałanie kryzysom i zarządzanie kryzysowe.

 

 

Metody:
Burza mózgów, dyskusja, dyskusja moderowana, praca na autorskich arkuszach ćwiczeniowych, praca w parach i grupach.

 

Trener:
Marketerka, pr-owiec, trener, doradca. Absolwentka filologii polskiej. Zajmuję się szeroko pojętą komunikacją  marketingową oraz PR. Kreowała wizerunek wielu firm, organizacji. Specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie dla segmentu dóbr luksusowych oraz branży medycznej/farmacji. Od 10 lat zajmuję się marketingiem i sprzedażą. Od 2007 roku prowadzi szkolenia ze sprzedaży, marketingu, social media i public relations. Szkolenia są prowadzone w sposób warsztatowy, dzięki czemu, uczestnicy mają okazję wykorzystać nowo nabytą wiedzę w praktyce.
Specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie w zakresie marketingu i sprzedaży produktów i usług. Prowadzi szkolenia zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Często jest zapraszana do komentowania bieżących tematów z obszaru marketingu. Szkolenia z zakresu public relations, media relations i social media przeprowadziła m.in. dla: Ministerstwa Obrony Narodowej; Agencji Mienia Wojskowego; PKP PLK; Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego; Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego; Szpitala Miejskiego w Słupsku; Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej (wydział Marketingu i Zarządzania).

 

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych.

 

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.