Adresaci:

Warsztat przeznaczony jest dla osób, które doświadczają stresu związanego z presją czasu, odpowiedzialnością za kontakty z klientami, efekty długofalowych działań i za decyzje podejmowane natychmiastowo oraz za trudne negocjacje z klientami.

 

Cele i zakładane rezultaty:

1. Uświadomienie sobie mechanizmów powstawania stresu, własnych sposobów reagowania na stres.

2. Analiza indywidualnej kondycji antystresowej uczestników.

3. Poznanie technik radzenia sobie z konkretnymi sytuacjami w pracy zawodowej, które wywołują stres, takimi jak: podejmowanie decyzji, przekonywania, negocjacji, praca pod presją czasu, duża odpowiedzialność za wykonywane zadania.

4. Ocena efektywności aktualnie stosowanej strategii radzenia sobie ze stresem i w warunkach pracy pod presją.

5. Doskonalenie umiejętności pokonywania stresu i rozwijania odporności na stresem,

6. Podejmowanie decyzji i działanie w warunkach zmiany.

7. Nabywanie umiejętności asertywnego zachowania w specyficznych, trudnych sytuacjach zawodowych.

 

Program:

1. Czym jest stres? Skuteczne funkcjonowanie w stresie:

 •  Pojęcie stresu: definicja, przyczyny, mechanizmy, reakcje, stres w kontekście specyfiki mojej pracy,
 • Rodzaje stresu: eustres i dystres, optymalny poziom stresu,
 • Rodzaje przeciążenia zawodowego: ilościowe, jakościowe,
 • Osoby z grup ryzyka. Rozpoznawanie objawów stresu. Oznaczenie własnego poziomu odporności na stres – test,
 • Stres w ujęciu jednostkowym i na tle zespołu: indywidualne modele stylu zachowania.

2. Przyczyny stresu.

 • Przyczyny napięć w pracywewnętrzne i zewnętrzne: presja czasu, presja otoczenia, postawa pracodawcy wobec stresu pracowników, warunki pracy, zmiany, stosunki międzyludzkie, kontakty z partnerami i klientami, efektywność pracy, wypalenie zawodowe (przyczyny, objawy, techniki zaradcze), inne.
 • Co powoduje, że czuję się zestresowany?: identyfikacja i analiza indywidualnych wzorców reakcji, diagnoza czynników stresogennych specyficznych dla wykonywanej pracy, blokery i czynniki wspierającewychodzeniu ze stresu.

3. Dostosowanie strategii działania do typu stresora:

 •  presja czasuobniżanie presji czasu poprzez planowanie i dobór priorytetów według zasady Pareto,
 • trudności w kontaktach interpersonalnycheliminowane trudności poprzez asertywny styl i kompetencje komunikacyjne,
 • stres sytuacyjny  – eliminowany przez przewidywanie oraz procedury  awaryjne i tworzeni alternatywnych wyjść z sytuacji.
 • negocjacje na poziomie umowyminimalizowanie trudności poprzez asertywne dbanie o własne interesy oraz poszukiwanie satysfakcjonujących rozwiązań dla obu stron, a także diagnozowanie stref wpływu i stosowanie adekwatnych strategii negocjacyjnych.

4. Metody radzenia sobie ze stresem. Radzenie sobie ze stresem. Procedury antystresowe:

 • destrukcyjne wzorce myślenia contra myślenie pozytywnorozsądkowe,
 • zmiana nastawieńzakotwiczenie w pozytywnym myśleniu,
 • język korzyści – monolog wewnętrzny,
 • demaskowanie nawyków przeszkadzających w skutecznym działaniu,
 • zmiana zachowań na sprzyjające efektywności działania
 • techniki relaksacyjne, oddychanie, wyciszenie, wizualizacja, maksimum koncentracji,

Metody Samokontroli Emocjonalnej:

 • techniki redukcji lęku i gniewu (kotwiczenie),
 • redukowanie stresu emocjonalnego w miejscu pracy,

Rozwiązania:

 • planowanie i organizacja pracy,
 • zarządzanie czasem,
 • indywidualny plan antystresowy,

5. Asertywność i skuteczna komunikacja, czyli jak uniknąć stresu związanego z kontaktami interpersonalnymi?

 •  Asertywne zachowania w pracy w relacji z klientamiistota i zastosowanie,
 • Asertywność, a  specyficzne sytuacje trudne w relacjach z klientami i współpracownikami,
 • Asertywnośćwsparcie dla decyzji, negocjacji i egzekwowania ustaleń,
 • Asertywność– podążanie za sobą i klientem w poszukiwaniu obustronnej satysfakcji (uwarunkowania),
 • Granice asertywności w sytuacjach zawodowych.

 

Metody:

Szkolenie zapewnia połączenie teorii z praktyką i jest prowadzoneoparciu o aktywne metody pracy (dyskusja, praca w małych grupach, gry symulacyjne, ćwiczenia nabytych umiejętności, burza mózgów, prezentacje, elementy wykładu interaktywnego, kwestionariusze do autoanalizy).

 

 

Trener:

Szkolenie poprowadzi psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży, z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

 

Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.

 

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.