Centrum Szkoleń ROE to grupa trenerów i konsultantów, osób z bogatym doświadczeniem szkoleniowym, wieloletnią praktyką zawodową i dorobkiem naukowym.
Współpracujemy ze specjalistami w danych dziedzinach, managerami, pracownikami naukowymi wyższych uczelni.

 

Skupiamy się na kilku obszarach tematycznych szkoleń miękkich i twardych specjalistycznych, którymi są:

 

 • rozwój umiejętności osobistych, 
 • rozwój kompetencji managerskich,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • umiejętności handlowe i obsługa klienta,
 • marketing i PR,  
 • finanse, księgowość i podatki,
 • IT
 • szkolenia integracyjne
 • warsztaty artystyczne
                            

Nasze programy kierujemy do wszystkich szczebli struktury organizacyjnej:

 

 •  top management'u,
 •  kierowników średniego szczebla,
 •  specjalistów i pracowników.

                           

 

         Oferta

 

 

           Standard szkoleń

 

 

           Jakość szkoleń