Adresaci:

Osoby zajmujące się marketingiem (specjaliści ds. marketingu),  właściciele/osoby zarządzające mikro/małymi firmami, graficy, pracownicy agencji reklamowych.

 

 

Cele i oczekiwane rezultaty:
Szkolenie z nowoczesnych form marketingu ma, przede wszystkim, na celu przedstawienie uczestnikom alternatywnych metod i narzędzi marketingowych, dzięki którym podniosą efektywność dotarcia do odbiorców bez dużych nakładów finansowych.
●   Zdobycie wiedzy na temat różnic pomiędzy „tradycyjnym” marketingiem a marketingiem partyzanckim;
●   Zdobycie wiedzy na temat strategii oraz narzędzi nowoczesnego marketingu;
●   Poznanie reguł jakimi rządzi się nowoczesny marketing;
●   Zdobycie wiedzy na temat skutecznych metod promocji w Internecie (w szczególności w obrębie social media);
●   Nabycie umiejętności efektywnego kreowania wizerunku firmy w sieci;
●   Nabycie umiejętności prowadzenia kreatywnych kampanii w mediach społecznościowych.

 

 

Korzyści z uczestnictwa:
-   Oszczędność pieniędzy na działaniach marketingowych;
-   Zwiększenie przychodów ze sprzedaży;
-   Zwiększenie rozpoznawalności marki;
-   Dopasowanie działań marketingowych do produktu;
-   Stworzenie optymalnego planu działań marketingowych.  

 

 

Program:
1. Nowoczesny marketing – charakterystyka.
●   Kto go używa?
●    „Co” się na niego składa?
●   Do jakiego typu organizacji/urzędów/Brandów (miasto, region) jest stosowany?
2. Określenie relacji pomiędzy „klasycznym” marketingiem i jego nośnikami a marketingiem partyzanckim.
●   Dlaczego marketing partyzancki jest bardziej efektywny niż tradycyjny?

3. Nowoczesny MINDSET – zmiana myślenia.
●   Przełączenie się na: otwartość, kreatywność i zaangażowanie;
●   Narzędzia pobudzające kreatywność;

4. Typowe strategie i taktyki marketingu partyzanckiego:
●   Marketing personalny (buddy marketing);
●   Social media;
●   Eventy i inne.
5. Znaczenie social media w kreowaniu wizerunku firm.
6. Komunikacja z publicznością za pomocą social media:
●   Bezpośrednie zaangażowanie klienta – kreatywne metody;
●   Budowanie lojalności za pośrednictwem social media.
7. Najbardziej istotne portale społecznościowe w Polsce:
●   Facebook:
      -   Kreatywne prowadzenie fan page;
      -   Pomysłowa reklama na facebook;
      -   Kiedy i dla kogo organizować konkursy?
●   Linkedin;
●   Pinterest, Instagram i ich znaczenie dla budowania wizerunku firmy;
●   Nowe rozwiązania: Snapchat i Periscope.
8. Blogi i mikro blogi:
●   Rodzaje blogów i ich znaczenie w budowaniu wizerunku firmy:
      -   Blogi tematyczne, eksperckie, korporacyjne i dedykowane;
      -   Twitter.com – czy dla wszystkich?
●   Czy i kiedy pisać bloga firmy?
●   Jak pisać dobrego bloga? – skuteczny copywriting;
9. Narzędzia nowoczesnego marketingu:
●   Case studies pod kątem narzędzi marketingu partyzanckiego (ze względu na niekonwencjonalność tych narzędzi tylko taka forma przekazu jest możliwa i skuteczna).
10. Nowe kanały dotarcia do odbiorcy:
●   Niekonwencjonalne sposoby dotarcia do odbiorcy (w nieoczekiwanym czasie i przy użyciu nieoczekiwanych metod, nośników – case studies);
11. Tworzenie planu działania z uwzględnieniem kreatywnych rozwiązań.

 

Metody:
Wykład – konsultacje, case studiem, praca na autorskich arkuszach ćwiczeń, praca w grupach/parach,burza mózgów, dyskusja, dyskusja moderowana.


Trener:
Marketerka, pr-owiec, trener, doradca. Absolwentka filologii polskiej. Zajmuję się szeroko pojętą komunikacją  marketingową oraz PR. Kreowała wizerunek wielu firm, organizacji. Specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie dla segmentu dóbr luksusowych oraz branży medycznej/farmacji. Od 10 lat zajmuję się marketingiem i sprzedażą. Od 2007 roku prowadzi szkolenia ze sprzedaży, marketingu, social media i public relations. Szkolenia są prowadzone w sposób warsztatowy, dzięki czemu, uczestnicy mają okazję wykorzystać nowo nabytą wiedzę w praktyce. Specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie w zakresie marketingu i sprzedaży produktów i usług. Prowadzę szkolenia zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Często jest zapraszana do komentowania bieżących tematów z obszaru marketingu. Szkolenia z zakresu public relations, media relations i social media przeprowadziła m.in. dla: Ministerstwa Obrony Narodowej; Agencji Mienia Wojskowego; PKP PLK; Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego; Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego; Szpitala Miejskiego w Słupsku; Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej (wydział Marketingu i Zarządzania).

 

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych.

 

 

Miejsce: do ustalenia.

 

 

Termin: do ustalenia.