bezplatne PS

Centrum Szkoleń ROE współpracował przy organizacji oraz ufundował nagrodę na Gali Złoty Krawat, która została organizowana przez Dolnośląskie Studenckie Forum Business Centre Club.

Podziekowanie DSF BCC 1