Adresaci:
Kadra kierownicza, pracownicy działów sprzedaży, osoby odpowiedzialne w firmie za zakupy bieżące, remonty, zamówienia, sprzedawcy i osoby bezpośrednio kontaktujące się
z klientami.

 

Cele i oczekiwane rezultaty:
Opanowanie podstawowych technik negocjacyjnych, a przede wszystkim emocjonalne poznanie zasad negocjacji jako swoistego „biznesowego teatru” pozwoli na zwiększenie skuteczności i efektywności w pracy. Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają techniki elastycznej komunikacji negocjacyjnej, poznają metody unikania negocjacyjnych pułapek, poprawią jakość komunikacji z klientem.

 

Program:
1. Czynniki psychologiczne w negocjacjach w poszczególnych etapach.
●   Proces negocjacji;
●   Style negocjacyjne (dominacja, uległość, unikanie, kompromis, integratywne). Kiedy nie warto negocjować?
●   Strategie negocjacyjne (tort do podziału, trzecie oko);
●   Wizerunek negocjatora.
2. Przygotowanie do negocjacji – kluczem do sukcesu.
●   Rozpoznanie potrzeb swojego przedsiębiorstwa: zakupy nowe, zakupy modyfikowane, zakupy stałe…
●   Czy reguła Pareto działa w odniesieniu do zakupów (20% dostawców dostarcza 80 % produktów)?
●   Analiza możliwości dostawców;
●   Analiza pozycji dostawców na rynku;
●   Badanie wiarygodności dostawców;
●   Czy na pewno wiesz co negocjujesz?
●   Określenie celów negocjacji;
●   Punkty brzegowe, wyznaczanie granic negocjacji;
●   Analiza sytuacji drugiej strony.
3. Rola otoczenia i czasu w negocjacjach.
●   Przewaga „własnego boiska”;
●   Zasada Pareto;
●   Przebieg negocjacji;
●   Faza początkowa;
●   Właściwe negocjacje;
●   Faza końcowa (określenie warunków kontraktu, finalizowanie transakcji);
●   21 taktyk negocjacyjnych: niepełne pełnomocnictwo, skubanie, wilk, imadło, szczeniaczek, zdechła ryba, wielbłąd, optyk, itd.
●   7 reguł wywierania wpływu na innych wg R. Cialdiniego;
●   Komunikacja werbalna i niewerbalna w negocjacjach jako źródło informacji i narzędzie wywierania wpływu;
●    BATNA;
●    Zasady negocjacji skierowanych na współpracę;
●   Jak radzić sobie w twardych negocjacjach;
●   Testowanie limitów;
●   Znaczenie obiektywnych kryteriów;
●   Jak wybierać optymalną strategię negocjacyjną;
●   Rozwiązywanie sytuacji trudnych i konfliktowych.

 

Metody:
Gry szkoleniowe, case study, ćwiczenia indywidualne i grupowe, wykład moderowany.

 

Trener:
Wieloletni pracownik administracji samorządowej na wszystkich szczeblach (od inspektora, po zastępcę prezydenta). Dziennikarz prasowy i radiowy, felietonista, autor opowiadań dla dzieci (Świerszczyk, Bezpieczne Przedszkole), założyciel firmy szkoleniowo eventowej Dictum, obecnie dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie- Koźlu. Autor e-booków szkoleniowych z zakresu zarządzania czasem i komunikacji w biznesie, autor opracowań z zakresu kontroli zarządczej w Biuletynie Kontroli Zarządczej Ministerstwa Finansów Specjalizuje się w kontroli zarządczej, ochronie danych osobowych i z drugiej strony z technik kreatywnego myślenia w pracy i biznesie, zarządzaniu czasem, budowaniem zgodnego z własnym „ja” skutecznym wizerunkiem i efektywną komunikacją . Wspólnie z żoną Agatą od pięciu lat prowadzi ogólnopolski projekt edukacyjny „Bezpieczne Przedszkole”.

 

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe.

 

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.