Adresaci:

Kadra zarządzająca.

 

Cele i zakładane rezultaty:

1. Pogłębianie wiedzy w zakresie uwarunkowań skutecznego motywowania pracowników.

2. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania wewnętrznych i zewnętrznych sposobów motywowania w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem.

3. Wzrost świadomościzakresie znaczenia zarządzania adaptatywnego.

4. Doskonalenie umiejętności przygotowania i prowadzenia rozmów oceniających z pracownikami.

 

Program:

      1. Przywództwo, sytuacja, grupa, jednostka a motywacja.

      2. Motywacja wobec potrzeb jednostki, przenikanie potrzeb. Koncepcje motywacji Herzberga i Maslowa.

3. Motywacja a oczekiwania pracowników związane z pracą. Podstawowe czynniki motywująceWewnętrzne i zewnętrzne sposoby motywowania: finansowe i pozafinansowe, przez awans i rozwój, przez cele, przydzielanie zadań i egzekwowanie ich wykonania, delegowanie zadań, za pomocą nagród i kar (kompetencyjny bądź kontrolny aspekt nagradzania), sposoby uzasadniania nagród, komunikaty motywujące, przygotowanie do rozmowy motywującej.

      4. Nastawienia a zachowania – koncepcja Mc Gregora.

      5. Czynniki wpływające na zadowolenie i niezadowolenie pracowników. Ekonomiczne skutki zadowolenia pracownika: sposoby zwiększania lojalności pracowników wobec firmy, optymizm jako czynnik motywujący.

6. Charakterystyka podwładnych a optymalny styl kierowania i motywowania.

7. Dopasowanie stylu zarządzania do grupy, czyli zarządzanie adaptatywne.

8. Formułowanie i przekazywanie celów pracownikom (indywidualnie i na   forum zespołu), a efektywność pracy.

9. Zadania i motywacja pracowników w kontekście celów strategicznych, zespołowych i indywidualnych.

10. Język korzyści i pozytywów w przekazywaniu informacji i angażowaniu w wykonanie zadań:

  • Metody motywowania współpracowników do aktywności i zaangażowania,
  • Umiejętność odnoszenia się do korzyści dla odbiorcy wynikających ze zrealizowania zleconego zadania,
  • Współudział współpracownika w kreowaniu sposobów wykonania zadania – jako metoda zwiększająca zaangażowanie w wykonanie zadania .

11. Monitoring i kontrola a zakreślone plany: bieżąca informacja zwrotna – zasady, język korzyści i pozytywów w przekazywaniu informacji i angażowaniu w wykonanie zadań, rozmowa korygująca – błędy, pytanie o opinię, rozmowa interwencyjna, rozmowa ostrzegawcza, rozmowa dyscyplinująca – przekazywanie trudnych decyzji.

12. Formułowanie i przekazywanie celów, a rozliczanie z ich realizacji –  rozmowy podsumowująco – oceniające.

13. Rozmowa oceniająca – charakterystyka:

  • Kto dokonuje oceny? – kolejność działań,
  • Warunki dobrego przygotowania się oceniającego do rozmowy oceniającej,
  • Cele – podsumowanie (ewaluacja, rozwój, alokacja),
  • Warunki poprawnego przeprowadzenia procesu oceniania pracownika,
  • Kryteria oceny pracownika: kwalifikacyjne, efektywnościowe, behawioralne, osobowościowe,
  • Trzy koncepcje oceny pracowników: oceny wg cech, czynności i wynik,
  • Najczęściej popełniane błędy w procesie oceniania.

14. Rozmowa oceniająca – symulacje: przekazywanie pochwał, przekazywanie negatywnej informacji zwrotnej, uwarunkowania konstruktywnej krytyki, rozmowa o wynikach, rozmowa rozwojowa, rozmowa doceniająca pracownika.

15. Lęk przed oceną. Dlaczego pracownicy boją się ocen?

16. Korzyści z oceny: dla pracownika, dla menedżerów, dla pracodawcy.

17. Zachęta do zmiany relacji / nawyków. Uwarunkowania zmiany.

18. Dokumentacja: arkusz oceny, wykorzystanie wyników, ocena jako dowód w sprawie, pracownik w sądzie pracy.

 

Metody:

Szkolenie zapewnia połączenie teorii z praktyką i jest prowadzone w oparciu o aktywne metody pracy (dyskusja, praca w małych grupach, gry symulacyjne, ćwiczenia nabytych umiejętności, burza mózgów, prezentacje, elementy wykładu interaktywnego, kwestionariusze do autoanalizy).

 

Trener:

Szkolenie poprowadzi psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży, z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.

 

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.