Adresaci:
Pracownicy działów obsługi klienta, działów sprzedaży, sprzedawcy, informatycy, kadra zarządzająca.

 

Cele i oczekiwane rezultaty:
Uczestnicy szkolenia uzyskają teoretyczne i praktyczne wskazówki poprawnej komunikacji, unikania komunikacyjnych błędów, dzięki czemu poprawią swoją skuteczność w prawidłowej wymianie informacji wewnątrz i na zewnątrz firmy. Nauczą się asertywności jako sposobu bezkonfliktowej obrony własnego zdania i pozycji, co w znaczący sposób przełoży się na skuteczność w działaniu.

 

Program:
1. Definicja i model komunikacji.
2. Komunikacja niewerbalna.
3. Komunikacja werbalna:
-   pytania;
-   parafraza;
-   klaryfikacja;
-   odzwierciedlanie;
-   podsumowanie.
4. Spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego.
5. Systemy reprezentacji w komunikacji.
6. Bariery w komunikacji.
7. Asertywność – pojęcia.
8. Budowanie poczucia własnej wartości.
9. Analiza transakcyjna – asertywna reakcja na poczucie krzywdy i poczucie winy.
10. Bariery w stosowaniu asertywnego stylu bycia.
11. Komunikacja asertywna.
12. Kontrolowanie przebiegu rozmowy z wykorzystaniem poznanych technik komunikacyjnych.

 

 

Metody:
Interaktywne, ćwiczenia grupowe i zespołowe, wykład moderowany, case study.

 

Trener:
Wieloletni pracownik administracji samorządowej na wszystkich szczeblach (od inspektora, po zastępcę prezydenta). Dziennikarz prasowy i radiowy, felietonista, autor opowiadań dla dzieci (Świerszczyk, Bezpieczne Przedszkole), założyciel firmy szkoleniowo eventowej Dictum, obecnie dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie- Koźlu. Autor e-booków szkoleniowych z zakresu zarządzania czasem i komunikacji w biznesie, autor opracowań z zakresu kontroli zarządczej w Biuletynie Kontroli Zarządczej Ministerstwa Finansów Specjalizuje się w kontroli zarządczej, ochronie danych osobowych i z drugiej strony z technik kreatywnego myślenia w pracy i biznesie, zarządzaniu czasem, budowaniem zgodnego z własnym „ja” skutecznym wizerunkiem i efektywną komunikacją . Wspólnie z żoną Agatą od pięciu lat prowadzi ogólnopolski projekt edukacyjny „Bezpieczne Przedszkole”.

 

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.