Temat szkolenia otwartego                  Warszawa
     Poznań
   Katowice
       Wrocław 
     Cena   

„INTEGRACJA WOKÓŁ ZADAŃ I LUDZI”

  08.06.2018 - 28.06.2018 640 zł +VAT

"ASERTYWNOŚĆ - W ZGODZIE Z SAMYM SOBĄ I ŚWIATEM"

05.06.2018 07.06.2018 -  25.05.2018 620 zł +VAT

"ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE -
JAK SPRAWIĆ BY DOBA BYŁA DŁUŻSZA"

12.06.2018 08.06.2018 - 28.05.2018 590 zł +VAT

„WYPALENIE ZAWODOWE”

 29.06.2018 11.06.2018 - 07.06.2018 640 zł +VAT

„PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PO ZMIANACH W 2018 ROKU”

-

25.06.2018 -  - 640zł +VAT