Adresaci szkolenia:

liderzy oraz  zespoły pracownicze, szukający zrozumienia uwarunkowań skutecznej współpracy w zespole pracowniczym i w organizacji oraz dążący do budowania społeczności uczącej się, skutecznie skomunikowanej.

 

Cele szkolenia:

Fundamentalnym celem szkolenia jest wsparcie w procesie zwiększania efektywności i skuteczności działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz ich wykorzystywania   a przez to  budowanie przewagi konkurencyjnej firmy. Integracja zespołów pracowniczych wokół zadań  i celów firmy.

 

Program szkolenia:

I Dzień

1.    Integracja – definicja, rodzaje, implikacje

 • zamiast wstępu - Moje myślenie o integracji – zabawa słowna z nagrodą

2.    „Bo w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz” . Kiedy razem, a kiedy osobno, czyli kilka ćwiczeń w sprawie...

 • zespół pracowniczy i jego cele. Po co tu jesteśmy, kto, co jest celem i czyim?
 • uwarunkowania efektywnej i satysfakcjonującej pracy zespołowej
 • wokół celów oraz tożsamości – indywidualnej, zespołowej, firmowej
 • efekt próżniactwa społecznego i dyfuzja odpowiedzialności

3.    Integrowanie kompetencji pracowników oraz wymiana i doświadczanie współzależności  w procesie realizacji zadań i obsługi klientów

 • różni i przez to ważni – wykorzystywanie różnic indywidualnych dla wspólnego celu. Rola podobieństw i komplementarności w kontekście efektywności pracy i satysfakcji pracowników
 • efekt synergii – jak działa i kiedy przynosi optymalne rozwiązania
 • „moje mojsze”, czyli o tym, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia
 • różnice indywidualne w procesie realizacji wspólnego zadania – uwarunkowania sukcesu. Różnie nie znaczy sprzecznie, czy konfliktowo. Zjawisko decentracji w służbie zrozumienia i integracji

4.    Różne działy, role, pokoje, pozycje, informacje, nastawienia, odpowiedzialności, a wspólny cel

 • rozumienie i pełnienie ról w zespole pracowniczym,  a sposób komunikowania się ze współpracownikami, wybór strategii działania oraz proces realizacji powierzonych działań i osiąganie wytyczonych celów

5.    Jednostka na tle grupy, czyli jak zachować autonomię nie gubiąc wspólnych interesów. Odpowiedzialność i kompetencje pracownika w kontekście koncepcji organizacji turkusowych.

6.    Mój styl wyjaśniania świata i interpretacje zdarzeń, a współpraca w organizacji. Koncepcja stałości i zmienności – uwarunkowania konstruktywnej zmiany.

 

II Dzień

1.    Integracja wokół budowania marki firmy

 • budowanie relacji zaufania z klientem – uwarunkowania dobrych relacji zawodowych i z klientami (bezpieczeństwo i zrozumienie)
 • Autoprezentacja, komunikacja i radzenie sobie z zastrzeżeniami klienta a marka firmy – od koncepcji, przez przygotowanie usługi/produktu i działania handlowe po serwis/działania posprzedażowe i rekomendacje klientów
 • fakty, informacje i emocje w odbiorze komunikatów. Rzeczowe i osobiste reakcje pracowników.
 • Czy zawsze musi być winny, czyli o znaczeniu zasad i zbiegów okoliczności w drodze do satysfakcjonujących, zakończonych sukcesem działań.  

2. Przyszło zlecenie , czyli o planowaniu pracy, podziale zadań i odpowiedzialności Kiedy zespół dobrze pracuje?

 

3. Dostępność oraz integrowanie informacji w służbie osiągania wspólnych celów ćwiczenie puzzle

 • niech wszyscy wiedzą wszystko – ważna zasada współpracy
 • selekcja oraz integracja informacji – ja nie wiedziałem, on mi nie powiedział, czyli skutki odcięcia  od informacji
 • pośrednictwo w przekazywaniu informacji – mechanizm plotki w sytuacjach zawodowych
 • słuchanie, a integracja wokół zadań

4. Gdyby nie oni, to ja i moja firma...? czyli o tym, kto, co robi i jak przyczynia się do rozwoju współpracowników,  firmy i zadowolenia z pracy

 • wzajemność -najmocniejsza zasada. Bank przysług i pomysłów w zespole pracowniczym i firmie.
 • co wnosisz, to dostajesz
 • jak akcja rodzi reakcję
 • jak zachować własny styl pracy i autonomię oraz nie zgubić wspólnego celu

5. Nowe perspektywy, czyli o możliwościach pożądanych zmian

 • „spacer po desce” – wykorzystywanie własnych kompetencji w świetle osobistych wyobrażeń. Blokery i sprzymierzeńcy działań
 • mój wkład na rzecz integracji. Co mogę zrobić, żeby pracownikom i firmie „żyło się dostatniej”, czyli co mogę zrobić dla innych , a oni dla mnie.
 • wyuczona bezradność, reaktywność, czy proaktywność
 • podsumowanie szkolenia – deklaracja zmiany i „zadanie domowe” na najbliższy miesiąc.

 

Metody szkolenia:

Szkolenie łączy teorię z praktyką. Głównie jednak koncentruje się na działaniu i na aktywności uczestników, którzy są stawiani w sytuacjach zadaniowych, ćwiczeniach, grach, symulacjach zdarzeń, dyskusji, itp. Zatem wszystkie zaproponowane powyżej zagadnienia będą odzwierciedlone w działaniu, ćwiczeniach.

Uczestnicy szkolenia będą mieli za zadanie, przez trzy tygodnie, świadomie wdrażać zachowania i zdeklarowane podczas szkolenia zmiany. Po upływie 3 tygodni od zakończenia szkolenia zostaną poproszeni o pisemne przekazanie wniosków wynikających z podjętego działania. Zostaną poproszeni o wskazanie wszelkich trudności, potrzeb, praktyk wymagających wzmocnienia. Po zebraniu wniosków proponuję działania typu follow up. Działania typu follow-up podnoszą efektywność procesu szkoleniowego poprzez podtrzymanie zaangażowania uczestników w zmianę nawyków oraz podczas wdrażania nowych zachowań / narzędzi / metod, a także aby ugruntować wiedzę i nowe umiejętności zdobyte podczas szkolenia.
Możliwe poszkoleniowe działania typu follow-up:

 • dodatkowy warsztat szkoleniowy 
 • indywidualne konsultacje
     

Koszt szkolenia: 1 dzień 640 zł +VAT
Cena obejmuje - materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz ciepły lunch.
 
Miejsce szkolenia:
Wrocław – Centrum Biznesowo-Szkoleniowe, ul. Sokolnicza 5 lok. 24

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - pdf / word