Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie  danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocław jako administratora danych , w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie do celów rekrutacyjnych, zawarcia umowy i jej  realizacji.
Zgodnie z  art. 13 ust. 1  RODO  z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE) 2016/679 informujemy, że  administratorem  Pani/Pana Danych  jest Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o.  z/s we Wrocławiu przy ul. Uniwersyteckiej 1; przysługuje Panu/Pani   prawo dostępu do treści swoich danych  oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie;  w przypadku  stwierdzenia , że przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; Pana/Pani dane będą przetwarzane  do czasu cofnięcia zgody.