"Pesymista widzi trudności w każdej okazji, optymista − okazję w każdej trudności"
Winston Churchill

 

Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest adresowane do liderów oraz  zespołów pracowniczych, którzy szukają konstruktywnych rozwiązań sytuacji trudnych, problemowych i chcą rozwijać satysfakcjonujące relacje ze współpracownikami.
    
Cele szkolenia:
•    Uświadomienie sobie trudności, które generujemy sobie i innym w pracy w procesie komunikowania się.
•    Poznanie narzędzi komunikacyjnych, które pomagają te trudności przełamywać.
•    Ułatwienie współpracy z  kolegami z działów współpracujących
•    Zmotywowanie uczestników, że warto zacząć komunikować się asertywnie.
•    Zmniejszenie napięć we współpracy

 

Zagadnienia:

1.   Zespół, definicja oraz implikacje
▪    czego potrzebuje zespól, by efektywnie pracować
▪    Zespól, jako system zalezności
▪    Tożsamość – jednostkowa, zespołowa, firmowa – jak dbac o interesy wszystkich stron

2. Trudny współpracownik, czy trudne sytuacje ze współpracownikiem
▪    O co w tym wszystkim chodzi? − czyli diagnoza ludzi i problemów w trakcie współpracy
▪    Gry i gierki komunikacyjnych podejmowanych nieświadomie przez ludzi – czyli jak asertywnie odkłamywać sytuacje trudne.
▪    Strategie wywierania wpływu na innych – jak zwiększyć efektywność kontaktów, gdy po drugiej stronie jest ktoś, z kim mamy trudność w komunikacji.
▪    Techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wynikającymi z dawnych relacji koleżeńskich.

3. Nieformalna mapa organizacyjna – o rolach, problemach i konfliktach
▪    Role w organizacji. Postrzeganie ludzi w organizacji.
▪    Wpływ roli w organizacji, puli zadań i aspektów komunikacyjnych z nimi związanych na trudności we współpracy
▪    Konflikt czy problem – jak zdiagnozować trudną sytuację w pracy
▪    Pytania, które zawsze mogą pomóc.

4. O znaczeniu przekazywania informacji we współpracy
▪    Powody, dla których nie przekazujemy wszystkich informacji – geneza trudnych sytuacji we współpracy
▪    Powody, dla których przekazujemy informacje w ostatnim możliwym momencie.
▪    Idealny komunikat? Idealne polecenie? Idealny dialog? – czy można komunikować się lepiej?
▪    Jak przekazywać negatywne informacje współpracownikom i tak by poza obrażeniem się, wyciągnęli z tej sytuacji jakieś wnioski. Asertywność w trudnych sytuacjach.
▪    Jak odmawiać? Jak pytać? Jak odpowiadać? – na poziomie racjonalnym a nie tylko emocjonalnym.
▪    Analiza transakcyjna i jej zastosowanie w pracy – jak asertywna postawa dorosłego może pomóc w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami w kontaktach ze współpracownikami.

5. Komunikacja w sytuacjach trudnych i problemowych – ważne zasady
▪    Zasada wyrozumiałości i empatii
▪    Zasada braku oczekiwań wdzięczności i uznania
▪    Zasada utrzymania spokoju emocjonalnego
▪    Zasada poszanowania wzajemnej wolności wyboru
▪    Zasada dystansu wobec negatywnych ocen
▪    Zasada współpracy z innymi pracownikami

 

 

Metody szkolenia:  kreatywne ćwiczenia, burza mózgów oraz dyskusja moderowana, wymiana doświadczeń
 
Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych
 
Koszt szkolenia: 620 zł +VAT
Cena obejmuje - materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz ciepły lunch
 

Miejsce szkolenia:
Wrocław – Centrum Biznesowo-Szkoleniowe, ul. Sokolnicza 5 lok. 24
Poznań – Poznań – Traffic Hotel, ul. Niezłomnych 1
Warszawa – Wyższa Szkoła Menedżerska, ul. Kawęczyńska 36
Katowice – ul. Opolska 15/Sala Piaskowa/I piętro

 

Iwona Haba – psycholog, doświadczony trener. Z dużą skutecznością współpracuje z firmami  w zakresie zarządzania personelem, współtworzenia polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.
Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej. Realizowała szereg szkoleń dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarządzania oraz pracowników bezpośrednio kontaktujących się z klientem. Od 20 lat, w ramach współpracy z wieloma firmami była odpowiedzialna za realizację projektów szkoleniowych: analizę potrzeb, opracowanie programów, prowadzenie szkoleń oraz badania ich efektywności, a także badania satysfakcji klientów oraz badania pracowników. Assessment i Development Center.
Posiada praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie konsultowania i wdrażania ocen pracowniczych oraz w kształtowaniu systemów motywowania, komunikacji  i coachigu dla wysokiej kadry kierowniczej, w tym prezesów firm. Posiada doświadczenie w pracy z jednostkami samorządowymi i dla kadry kierowniczej. Zajmowała się również efektywną polityką szkoleniową jako instrumentem zarządzania rozwojem zasobów ludzkich" (szkolenia dla pracowników HR),  komunikacją, asertywnością, negocjacjami i sytuacjami trudnymi  w obsłudze klientów.