Szkolenie ma na celu wypracowanie dobrej organizacji i planowania zadań.
Uczestnicy  zdobędą wiedzę z zakresu: organizacji i planowania projektów, ustalania priorytetów i celów, różnorodnych technik zarządzania sobą w czasie, zarządzania stresem spowodowanym presją czasu, stosowania narzędzi porządkujących pracę i oszczędzających czas.

 

Program:
1.    Czas – czynniki na niego wpływające.
2.    Zarządzanie czasem czy sobą w czasie?
3.    Style zarządzania sobą w czasie – autodiagnoza.
4.    Metody oraz techniki zarządzania czasem.
5.    Aplikacje ułatwiające organizację i planowanie pracy.
6.    Motywacja czy samomotywacja – dobre i złe nawyki.
7.    Bariery i trudności w zarządzaniu sobą w czasie.  

 

Metody szkolenia: interaktywny wykład, kreatywne ćwiczenia, burza mózgów oraz dyskusja moderowana, wymiana doświadczeń.

 

Trener: Wykładowca akademicki,  praktyk. Perfekcyjnie zorganizowana kobieta, mająca zawsze czas dla innych i dla siebie. Specjalista ds. zarządzania licznymi projektami równolegle. 

 
Czas trwania szkolenia:  8 godzin dydaktycznych

 

Koszt szkolenia: 590 zł +VAT

Cena obejmuje - materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz ciepły lunch
 
Miejsce szkolenia:
Warszawa – Wyższa Szkoła Menedżerska, ul. Kawęczyńska 36
Katowice – ul. Opolska 15/Sala Piaskowa/I piętro

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - pdf / word